Konserwacja podwozia Tarnów

Konserwacja podwozia Gwarancja

Do 3 lat gwarancji

Na zabezpieczenie antykorozyjne udzielamy do trzech lat gwarancji. Jeżeli w tym okresie na zabezpieczonej przez nas powierzchni wystąpi korozja, zostanie ona usunięta, a miejsce to zostanie zabezpieczone ponownie.

Warunkiem utrzymania gwarancji jest dokonywanie corocznych przeglądów powłoki zabezpieczającej w naszym zakładzie*.

Książka serwisowa

Do 3 lat gwarancji

Do trzech lat gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne potwierdzone certyfikatem.

Coroczne przeglądy

Warunkiem utrzymania gwarancji jest dokonywanie corocznych przeglądów powłoki zabezpieczającej w naszym zakładzie.

Książka serwisowa

Książka serwisowa zawiera wpisy potwierdzające wykonanie zabezpieczenia i corocznych przeglądów.

Masz pytania?

* Informujemy, że gwarancja nie obejmuje pojazdów użytkowanych wyczynowo. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powłoki zabezpieczającej, a także nie obejmuje ona elementów wymiennych, elementów zawieszenia i kołyski. Zastrzegamy sobie możliwość udzielenia skróconej gwarancji w pojazdach będących w złym stanie technicznym.